Vilkår for kjøp

Generelle vilkår for SCC-kompressorer.no

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel hos SCC-kompressorer.no. Ved innlogging, kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli varslet per e-post til e-postadressen registrert i kundeprofilen.

Registrering

For å handle hos oss må du ha leveringsadresse i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen) samt at du må registrere deg hos oss. Registreringen er gratis og uten forpliktelser om kjøp. Vi lagrer opplysningene på en sikker måte, og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Når du har lest gjennom betingelsene og har akseptert disse vil du etter kort tid få tilgang til å kjøpe varer på www.SCC-kompressorer.no. Ta godt vare på passordet ditt. Det er din egen sikkerhet slik at ikke uvedkommende skal misbruke din brukerkonto. Du bestemmer selv passord når du registrerer deg. Du kan registre deg i kassen når du handler.

Personopplysninger

Personopplysninger håndteres i henhold til Personopplysingsloven. Ved å akseptere vilkårene godtas følgende:

 • Deler av kundeinformasjonen kan oversendes våre samarbeidspartnere med formål om å gi målrettede tilbud som en del av kjøpsprosessen hos scc-kompressorer.no.
 • Kundeinformasjon selges ikke til våre samarbeidspartnere.
 • Kundeinformasjon oversendt til våre samarbeidspartnere kan ikke videreselges eller i noen form benyttes til direkte markedsføring.

Les mer om personvern og cookies regler.

Adresseendring

Av sikkerhetsmessige årsaker må du selv endre adressen på “Min side”. Du kan selv velge hvilken adresse som skal brukes som faktura- og leveringsadresse ved fremtidige kjøp, men endringer gjort her vil ikke påvirke allerede eksisterende ordre. Vi sender alle varene til leveringsadressen som er lagret på ordren når vi registrerer din innbetaling. Hvis du ønsker en ordre levert til en annen adresse er det derfor viktig at du endrer leveringsadresse på ordren før du betaler og gjennomfører betaling. Dette må gjøres via “Mine ordre”.

Betaling

Vi må ha registrert innbetaling før vi behandler ordren. Det finnes to muligheter for betaling.

 • Forskuddsbetaling: Hvis du ønsker å betale på forskudd kan du betale enten med; nettbank, telegiro, brevgiro eller med giro i banken. Husk å fylle inn riktig ordrenummer som melding, kontonummer og beløp som er oppgitt på ordren. Vi sender alle varer så fort som mulig etter at betalingen er registrert. Det tar normalt en virkedag etter innbetaling før betalingen blir registrert hos oss, og gjerne noe lengre tid dersom du betaler med giro eller brevgiro.
 • Betale med faktura(bedrifter): Organisasjonsnummer må oppgis og det blir foretatt kredittsjekk. Dersom kredittsjekk blir godkjent vil faktura utstedes.

Postoppkrav

Vi sender ikke varer i oppkrav.

Frakt

Du betaler frakt i tillegg til varens pris. Fraktpris beregnes ut fra varenes vekt og volum. Du får opplyst fraktprisen ved effektuering av ordren.

Leveransevilkår 

SCC-kompressorer har forsendelser til hele Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Leveringstiden varierer for det enkelte produkt, men ligger vanligvis mellom 1 og 7 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss, tomt på lager, eller våre transportpartnere.

Hvis det finnes en lokal forhandler i ditt nærområde vil fakturaen utstedes og leveres gjennom din lokale forhandler.

Vi er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Transportøren sender hentemelding på e-post og du vil i tillegg få hentemelding på SMS dersom du har valgt dette i din profil.  I tillegg kan alle forsendelser spores under “Mine ordre”. Uavhentede pakker returners etter 14 dager. Til bedrifter sendes godset direkte.

Stykkgods kan leveres på to måter:

 • Levering på døren med Schenker: Varene leveres til ønsket adresse, men kun til bedrifter.
 • Levering til nærmeste Schenker terminal: Varene leveres til godsterminal og du må selv hente varene. Hentefristen hos Schenker er tre virkedager fra du får beskjed om at du kan hente forsendelsen. Det kan påløpe lagerleie hvis godset ikke blir hentet i tide.

Dersom du ber transportøren om å returnere varen og du på forhånd melder fra til oss om at du benytter deg av angreretten innen fristen, skal du bare betale for returkostnaden.

 

 

Skadde sendinger

Dersom du mottar en skadd sending eller på vårt hentelager plikter du som kunde å forholde deg til våre rutiner som gjelder ved mottak av en skadd sending. Logg inn på www.scc-kompressorer.no og registrer en retur på “Min side”.

Du vil få svar fra en av våre saksbehandlere som vil hjelpe deg videre. Varer som er skadet etter sending med Posten må fremvises på postkontor og skademelding må fylles ut. Varer som er skadet etter sending med Schenker må meldes til Schenker innen 24 timer etter at sendingen er mottatt.

 

Copyright

Innhold er scc.kompressorer.no sin eiendom. Dette innholdet er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra scc-kompressorer.no.

Reklamasjon og angrerett

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer, feil ved leveransen, reservedeler eller angre kjøp skal rettes skriftlig gjennom “Min side”. Det er viktig at du registrerer saken i korrekt kategori. Du får da svar fra en av våre saksbehandlere snarest mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra saksbehandler. På denne måten unngår du misforståelser eller unødvendige returkostnader. For øvrig må du forholde deg til våre rutiner rundt retur av varer og gjennomføring av reklamasjon.

Angrerett og angrefrist – generell informasjon

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til Angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet Forbrukerkjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.

Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader må du dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde.

Reklamasjon – generell informasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
 • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
 • Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss gjennom “Kundeservice”.

Reklamasjon – næringsdrivende

Næringsdrivende som kjøper varer gjennom scc-kompressorer.no har en undersøkelsesplikt og må melde inn en eventuell reklamasjon senest innen to måneder etter at varen er mottatt. Reklamasjoner på produkter som forbruker har kjøpt via annen næringsdrivende, begrenser seg til hva varen er solgt for til den næringsdrivende, uavhengig av hva forbruker har betalt for varen. Dersom en forbruker gjør gjeldende en reklamasjon mot scc-kompressorer.no i slike tilfeller, vil forbrukeres krav avhenge av om forholdet utgjør en mangel i avtaleforholdet mellom scc-kompressorer.no og den næringsdrivende som har kjøpt produktet hos scc-kompressorer.no. Forbrukeren må reklamere til scc-kompressorer.no innen to måneder etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget og senest innen 2 eller 5 år etter at produktet ble overtatt av forbrukeren. Forbrukeren vil innenfor disse begrensningene ha sine rettigheter etter Forbrukerkjøpsloven i behold.

Verneting

Ved en eventuell tvist aksepterer begge parter Stavanger som verneting. Dette er i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.