Teknologi, Optimalisering, Lokalisering, Prosesshåndtering, Engineering og Rådgivning.

I en global, fri markedsøkonomi er det ikke lenger tilstrekkelig å falle tilbake på langvarig tradisjon. Dette er ingen garanti lenger for et selskaps velstående fremtid, og det er heller ikke en garanti en kunde burde blindt ha tillit til.

I 2013 ble SCC Kompressorer etablert i Tyskland av eksperter som kan se tilbake på flere tiår med yrkeserfaring som de har kjøpt over hele verden. De kjenner industrielle markeder bedre enn noen og har vurdert og testet produkter på stedet. Med denne kunnskapen er de mer enn kvalifiserte til å vurdere muligheter og risiko for nye trender.

Smart. Clever. Cost Efficient.