6070 Touch kontroller

Avansert, men enkel i bruk.
 • Mikroprosessor styring
 • Opplyst LCD TFT 5″ farge-display
 • Navigasjon vi knapper og direkte på skjerm
 • Visning av alle parametre, målte verdier og alarmer
 • 4 x digitale innganger
 • 6 x relèutganger
 • Temperatursensor PT100/PT1000
 • Trykksensor 4-20 mA
 • Fjernstart
 • Faseovervåkning
 • Programmerbar tidsstyring med forskjellige trykkbånd
 • Visning av strømforbruk
 • Innganger / utganger kan tildeles forskjellige meldinger
 • Overvåkning av vedlikeholdprogram
 • Feilhistorikk
 • Klargjort for master/slave eller overordnet styringssystem
 • Modbus RTU